Thầy Đoàn Khắc Vương - Đoàn TN - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

Thầy Đoàn Khắc Vương

Bí thư Đoàn Trường Giảng viên Khoa CNTT và Cơ bản Thành viên Tổ Tư vấn HSSV Điện thoại/Zalo: 0933776696 Email: dkvuong@dnbt.edu.vn