Cô Võ Thị Thuận - Đoàn TN - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận