Cô Trần Thị Thu Nga - Đoàn TN - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận