Cô Lâm Hải Ngọc Quyên - Đoàn TN - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận